Žórłowy tekst za Serbski digitalizaciski koncept - Sorbisches Digitalkonzept sej wobhladać

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Nimaš prawo tutu stronu wobdźěłać. Přičinje:

  • Akcija, kotruž sy požadał, wobmjezuje so na wužiwarjow w skupinje: wužiwarjo.
  • Nimaš dowolnosć, zo by stronu w mjenowym rumje nastawk wobdźěłał.

Móžeš sej žórłowy tekst tuteje strony wobhladać a jón kopěrować.

Wróćo k stronje Serbski digitalizaciski koncept - Sorbisches Digitalkonzept.